Vink novacare

Omzetten van erkend naar niet erkend

De erkende assistentiewoning werd geboren in 2013 als vervanger van de serviceflat. Nu een aantal jaar verder maken we de resultaten op. Mocht hieruit komen dat het beter is om door te gaan als regulier appartement. Wij ondersteunen bij het omzetten. 

0
Assistentiewoningen
0 %
Leeg
0
Gemiddelde leeftijd

Waarom omzetten?

Van een erkende naar niet erkende assistentiewoning omzetten biedt verschillende voordelen. 

Bij assistentiewoning zitten veel diensten verplicht in een dienstencomponent. Ook als de bewoner geen gebruik maakt van die diensten.

 Mede hierdoor komt op de huurprijs nog €10-€20 dienstencomponent. Zonder dat hier de daadwerkelijke zorg voor inbegrepen is.

Assistentiewoningen zijn €300 per maand duurder

Om in een assistentiewoning te mogen wonen moet je voldoen aan bepaalde criteria.

Hierdoor sluit je een gedeelte van de doelgroep uit 

In een regulier appartement mag iedereen wonen.

Bij het uitbaten van een erkend appartement komen veel extra kosten kijken.

De bewoner moet een dienstencomponent betalen, waardoor ze relatief veel betalen voor de huur.

De eigenaar moet een leegstandsvergoeding betalen aan de uitbaatorganisatie als deze niet verhuurd is.

"

Bij het omzetten van een erkende naar niet erkende appartement komen veel vragen en verschillende partijen kijken. Novacare begeleid dit proces vanuit haar expertise en zorgt dat iedereen begrijpt wat dit voor zijn of haar situatie betekent.

"

Onze stappen:

Bij het omzetten van een erkende naar niet erkend appartement komt veel kijken. Het door ons ontwikkelde stappenplan geeft houvast en zorgt dat iedereen in een gebouw op de hoogte is wat dit voor hem of haar betekend.

Stap 1 Overeenstemming eigenaren

  • Het omzetten van een erkend naar een niet erkend appartement heeft grote invloed op veel aspecten van de uitbating en hiermee op het rendement.
  • Dit levert veel vragen op bij de eigenaren, Novacare heeft een zorgvuldig pakket ontwikkeld aan informatie en tools om antwoord te vormen op alle vragen.  
  • Gevolgen op rendement, bij verhuur en leegstand?
  • Gevolgen op Uitbating, wie doet wat in nieuwe situatie
  • Hoe ziet de dienstverlening richting bewoners er uit

Stap 2 Administratieve verwerking

Nadat de eigenaren overeengekomen zijn dat ze de erkenning willen laten vallen dient dit juist aangegeven te worden bij het agentschap en opnieuw statuten opgemaakt worden voor de nieuwe uitbating als VME. 

Stap 3 Toekomstige uitbating

Nu het omzetten achter de rug is dienen de nieuwe statuten opgevolgd worden. Ondanks het zorgvuldige voortraject komen er altijd vragen bij de livegang. Novacare biedt ook hier de nazorg zodat de omzetting ook op de lange termijn positief is.

Wij komen graag vertellen hoe dit in zijn werk gaat. 

neem contact op en maak vrijblijvend een afspraak, dan vertellen we er wat meer over.