Rendement Verbeteren

De commercialisering doet steeds meer haar intrede in de zorg, hier kan je als organisatie niets aan verdanderen. Hoe speel je als organisatie hier op in zonder te veel in te boeten op de kwaliteit van de zorg. Wat uiteindelijk zorgt op lange termijn een stabiele organisatie.  

Zorgvernieuwers

De zorg is in beweging, budgetten worden kleiner en de zorgvraag wordt groter. Door de intrede van de commercialisering is er een steeds groter spanningsveld tussen commercie en zorg. 

De vernieuwende blik van Novacare helpt bij het identificeren van inefficienties en het komen tot creatieve oplossingen. 

"

Met een frisse en kritische blik zorgen we samen voor een rendementsverbetering met behoud van zorgkwaliteit!

"

Wat we doen?

In eerste instantie lijkt dit haaks op elkaar te staan, hoe kan je nu betere rendementen halen en een vergelijkbare zorg aan bieden. 

Frisse blik

Ondernemers en bestuurders zijn de heledag bezig met de organisatie, iemand van buitenaf in instaat om met een frisse blik naar de zelfde organisatie te kijken. 

Ervaring

Door de jaren heen word je wijzer door alles wat je gedaan en gezien hebt. Hierdoor ben je instaat beter te bepalen of en waarom iets werkt. 

Eigenwijs

Doen wat je altijd gedaan hebt, levert het geen op wat je altijd gekregen hebt. Door op een eigenzinnige manier te kijken naar de uitdagingen komen er verrassende oplossingen.  

Luisteren

Luisteren geeft energie.  Luisteren naar de mensen in de organisatie, clienten en leveranciers zorgt voor een meest optimale oplossing. 

Neem contact met ons op

Laat ons contact met jou op nemen

+32 14  51 85 83

Info@novacare.be