Selectie en rekrutering in de zorg

De vraag naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel wordt steeds moeilijker om in te volzien. Novacare helpt hierbij. 

Selectie en Rekrutering in de zorg.

Door onze ervaring en kennis van de gezondheidssector zijn we ons bewust van de steeds groter wordende vraag naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in deze sector. Steeds meer gezondheidsinstellingen zijn op zoek naar verpleegkundigen en ondervinden meer en meer problemen om die in eigen land te vinden. Dit te kort drukt zwaar op de tevredenheid van het huidige personeel en de kwaliteit van zorg die de cliënt/patiënt mag verwachten.

 

Om een antwoord te bieden op dit toenemende tekort zijn wij ons gaan specialiseren in de internationale rekrutering van personeel voor de gezondheidssector: ziekenhuizen, rust-en verzorgingstehuizen, thuiszorgsector en gehandicaptensector.

 

Bij onze selectie vinden wij het van cruciaal belang dat dit gebeurt op een professionele en ethisch verantwoorde manier, met respect voor de buitenlandse arbeidskracht, maar ook met aandacht voor de toekomstige werkgever. Onze filosofie omschrijft verder wat wij hieronder verstaan en hoe wij trachten een win/win situatie voor kandidaat en klant te realiseren.

"

De zorgsector kampt met een steeds grotere wordende vraag naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.

"

Wij staan in voor:

Novacare zorgt voor de volledige administratieve afhandeling. 

 

 

Het verzamelen van de nodige documenten

De beëdigde vertaling van de documenten

De gelijkschakeling van het diploma van de kandidaat (homologatie)

Ondertekening van het arbeidscontract

Arbeidsvergunning

Verblijfsvergunning

Ziekte- en familiale verzekering

Bankrekening openen

Onthaal

Vanaf het moment dat het arbeidscontract getekend is tussen de klant en de kandidaat organiseren wij de reis van het land van herkomst naar België en verzorgen wij een persoonlijk onthaal bij aankomst. Zo zullen wij zorgen dat elke kandidaat de eerste dagen de nodige informatie krijgt en 24/24 bijgestaan wordt door één van onze medewerkers.                                                                                                    

 

Novacare zorgt er verder voor dat elke kandidaat bij aankomst een voorlopige verblijfplaats heeft in de nabijheid van haar werk. Verder zal met hem het woon-werktraject besproken worden en zal men hen verder begeleiden in het zoeken naar een definitieve verblijfplaats.

Integratie

Novacare is er heel goed van bewust dat een goede
integratie essentieel is voor het welzijn van onze kandidaten en het succes van
de tewerkstelling in een nieuw land, hechten wij hieraan heel veel belang.

 

 

De belangrijkste succesfactoren voor een goede integratie zijn:    

Daarom engageren wij ons om de kandidaten niet alleen bij te staan in het zoeken naar een woning, waar hij/zij zich thuis en geborgen voelt, maar ook te zorgen voor een aanspreekpunt waar de kandidaat terecht kan met mogelijke problemen  zoals o.a. verhuisproblemen , psychologische problemen, taalproblemen, toekomstvisie, kostenbeheer …e.d.

 

Om de kandidaten in de gelegenheid te stellen zo snel mogelijk nieuwe sociale contacten op te bouwen en deel te nemen aan plaatselijke activiteiten geven we hen bij aankomst reeds een overzicht van:

·         plaatselijke sport- of hobbyverenigingen,

·         adressen en tijdstippen van erediensten in de kerk, moskee of tempel

·         verwelkomingfeestje

 

 

Om ook het contact met het thuisfront te kunnen behouden zorgen we dat ze bij aankomst in België onmiddellijk een beltegoed hebben, internetaansluiting om te mailen, skypen,…

Begeleiding

De kandidaten worden vanaf selectie in eigen land begeleid in de voorbereidingen van hun verhuis. Gedurende de eerste zes maanden dat ze tewerkgesteld zijn in België zal de verdere begeleiding zeer intensief zijn, zowel tijdens als na de werkuren. De kandidaten kunnen 24/24, 7/7 beroep doen op hun persoonlijke aangeduide begeleider. Novacare zal ook steeds trachten om in samenspraak met de klant te zoeken naar een peter of meter op de werkvloer die de kandidaat vooral gedurende de eerste zes maanden wat extra kan ondersteunen. Deze peter of meter kan dan op zijn beurt ook beroep doen op de door ons aangeduide begeleider.

 

Tijdens de proefperiode van zes maanden houden wij maandelijks een evaluatiemoment. Dit zowel met de kandidaat als met de klant  en dit met als doel zo snel mogelijk te kunnen inspelen op eventuele problemen of vragen.

Opleiding

Het betreft hier niet enkel een intensieve taalopleiding, maar ook een technische en administratieve vakopleiding die specifiek gericht is naar hun plaats van tewerkstelling. Daar deze opleidingen geen vrijblijvend karakter zouden krijgen, worden er maandelijks evaluaties gehouden, die besproken worden met de werkgever.

Nu al overtuigd?

Neem contact met ons op

    Laat ons contact met jou op nemen

    +32 14  51 85 83

    Info@novacare.be