Recrutarea şi Selecţia

Având o experienţă foarte vastă în domeniul sănătăţii, ştim foarte bine că în acest domeniu cererea de personal calificat creşte zilnic.

Recrutarea şi Selecţia

Având o experienţă foarte vastă în domeniul sănătăţii, ştim foarte bine că în acest domeniu cererea de personal calificat creşte zilnic. Tot mai multe unităţi sanitare caută asistenţi şi asistente, iar cele mai multe găsesc tot mai greu personal în propria ţară.

 

Această lipsă influenţează negativ personalul specializat şi totodată calitatea actului medical pentru pacienţi. În încercarea de a suplini lipsa acută din sistemul sanitar, ne-am concentrat activitatea pe recrutarea internaţională de personal calificat pentru spitale, case de bătrâni, companii de servicii medicale la domiciliu şi pentru persoane cu dizabilităţi.

 

 

În acest scop, considerăm că este foarte importantă o abordare profesională şi etică a candidaţilor, indiferent de zona (ţara) din care provin, totodată, la fel de importantă fiind şi încercarea de a respecta condiţiile impuse de angajator şi corelarea acestora cu cerinţele candidaţilor.

"

Sectorul asistenței medicale se confruntă cu o cerere din ce în ce mai mare personal calificat și motivat

"

Administrativ

În urma selecţiei, Novacare pune la dispoziţia candidaţilor săi lista cu actele necesare omologării diplomei – listă întocmită în colaborare cu Biroul Federal de Omologare din Bruxelles -, pe care candidatul are obligaţia să le colecteze din ţara de origine de la instituţiile aferente, să le traducă, să le legalizeze în limba franceză (sau olandeză) şi apoi să le trimită prin poştă la biroul nostru din Belgia, sub formă de RECOMADANTĂ. Odată ajuns la noi dosarul complet al candidatului, Novacare este responsabilă pentru înregistrarea lui la Biroul Federal de Omologare din Bruxelles, pentru urmărirea procesării acestuia şi obţinerea echivalării diplomei de asistent medical a candidatului.

 

Alte probleme adminstrative pe care Novacare le soluţionează pentru candidaţii săi sunt:

 

 

Asistenţă la semnarea contractului de muncă

Permise de muncă

Permise de şedere

( atât pentru candidat, cat şi pentru soţul/soţia şi copiii acestuia)  Obţinerea asigurării medicale  (atât pentru candidat, cat şi pentru soţul/soţia partenerul şi copiii acestuia)

Consultanţă în vederea obţinerii alocaţiei pentru copii

Asistenţă şi deschidere cont bancar

Sosirea si primirea in Belgia

După semnarea contractului cu angajatorul, ajutăm la planificarea călătoriei candidatului din țara de reședință în Belgia, primirea făcându-se personal de către unul din angajații noștri.

 În zilele ce vor urma ne asigurăm că fiecare candidat va avea acces la toate informațiile necesare unei bune și rapide integrări, putând conta pe asistența colegilor noștri.

Integrarea

Novacare știe că integrarea este o condiție foarte importantă pentru desfășurarea unei activități profesionale optime, de aceea acordăm o atenție specială acestui aspect, oferindu-le candidaților noștri un curs complet și atractiv de integrare socială,  perfecționarea nivelului de exprimare orală și de înțelegere a limbii străine, menținerea contactului cu familia, rudele și prietenii din țară, precum și facilitarea contactului cu alți compatrioți.  

 

Totodată, pentru o bună integrare și la locul de muncă, Novacare încearcă – cu ajutorul angajatorului – ca în primele șase luni să asigure la locul de muncă o persoană care să ofere candidatului ajutor în orice problemă care se ivește în activitatea sa profesională. În primele șase luni de contract vor avea loc evaluări lunare ale activiății candidatului, ale nivelului limbii și al modului în care se desfășoară relația angajat-angajator.

Ajutor

Novacare asigură condiții de cazare – pe o perioadă limitată – pentru fiecare candidat în apropierea locului în care își va desfăşura activitatea profesională. De asemenea, împreună vom căuta soluţiile optime pentru deplasarea spre locul de muncă, precum şi găsirea și închirierea – încă din țara de reședință – unei locuințe permanente care să satisfacă exigențele fiecărui candidat. Totododată – în caz de nevoie – oferim ajutor pentru eventuale probleme (schimbare de domiciliu, probleme lingvistice, menținerea/reducerea cheltuielilor aferente șederii etc.).

Pregatirea lingvistic

În urma selecţiei, sfătuim candidaţii să înceapă cursurile de limbă, cursuri care se vor întinde pe perioada strângerii documentelor din ţara de origine de către candidat, şi pe perioada procesării acestora şi a omologării diplomei de către Biroul Federal de Omologare, perioadă standard impusă de instituţia amintită de 4 luni. Aceste perioade de timp însumând aproximativ 9 luni.

Novacare pune la dispoziţia candidaţilor săi cursuri online de limba flamandă (olandeză) – începători – şi franceză – intermediari – prin intermediul unei echipe de profesori belgieni (flamanzi şi valoni) şi nativi români, profesori bine pregătiţi şi cu o bogată experientă în predarea limbii oladeze/franceze în regim “turbo”.

 Pe lângă cursurile online candidaţii vor primi materiale scrise şi audio (cu precădere pentru limba olandeză), cu ajutorul cărora aceştia se vor putea pregăti şi vor putea învăţa (obligatoriu!) şi individual.

De asemenea, pe perioada cursului candidaţii vor fi periodic evaluaţi, pentru a observa şi supraveghea nivelul limbii fiecărui candidat, evoluţia şi ritmul său de asimilare.

Înainte de a fi prezentat potenţialilor angajatori, fiecare candidat va fi supus unui examen de limbă de către un profesor-examinator extern. Rezultatul obţinut în urma examenului va face dovada în faţa angajatorilor a nivelului dobândit de fiecare candidat, un criteriu primordial în alegerea viitorului angajat de către angajator.   

Examinarea este obligatorie chiar şi pentru candidaţii care nu optează pentru profesorii noştri, ci pentru un profesor particular sau pentru o pregătire exclusiv individuală.

Ţinta îndrumărorilor noştri lingvistici şi a examinatorilor Novacare este ca fiecare candidat să atingă un nivel de limbă corespunzător cerinţelor angajatorilor, nivel care să-i faciliteze totodată candidatului o bună şi  o eficientă comunicare la locul de muncă.

Neem contact met ons op

Laat ons contact met jou op nemen

+32 14  51 85 83

Info@novacare.be